Bildiri Çağrısı

Metni Büyüt Metni Küçült
2. ULUSLARARASI
ENGELSİZ İZMİR 2016
ENGELLİLERİN SOSYAL YAŞAMA KATILIMINA YÖNELİK
 YEREL POLİTİKALAR KONGRESİ
 
İlki 2013 yılında yapılan Engelsizmir Kongresi’nin ikincisi, 2016 yılında düzenleniyor.  İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İZFAŞ organizatörlüğünde düzenlenecek olan Uluslararası ENGELSİZMİR 2016 Kongresi'ne, sizleri davet etmekten memnuniyet duymaktayız.
Ana teması 'Engellilerin Sosyal Yaşama Katılımına Yönelik Yerel Politikalar'  olan kongremiz, 2-5 Kasım 2016 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecektir.
Kongre hazırlık çalışmaları kapsamında: kongrenin temelini oluşturacak öneri ve fikirlerin paylaşıldığı; sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, dernekler, üniversiteler, kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı Ortak Akıl Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda üretilen fikirler ve öneriler, Kongre konuları olarak belirlenmiştir.
 
KONGRENİN AMACI

Engelsizmir 2016 Kongresi’nin temel amacı, engellilerin sosyal yaşama katılımlarına yönelik yerel politikaları: yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde incelemek; farklı ve yararlı uygulamaların İzmir örneğinde hayata geçirilmesinin olanaklarını ve çözüm yollarını aramak; kentte ayrımsız bir yaşamın koşullarını tartışmaya açmaktır.
 
ULUSLARARASI ENGELSİZMİR 2016 KONGRESİ’NİN KONULARI
  • Sosyal ve Ekonomik Yardım
  • Eğitim-Öğretim
  • Fiziki Çevre
  • Sağlık-Rehabilitasyon
  • İstihdam-Mesleki Eğitim ve Rehberlik
  • Farkındalık Arttırma
  • Ayrımcılıkla Mücadele
  • Bilgi-İletişim ve Haber Alma
  • Sosyal-Kültürel-Sanatsal ve Siyasal Yaşama Katılım
Uluslararası ve Ulusal alanda tanınan uzmanların davetli konuşmacılar olarak katılımları sağlanacaktır. Bunun yanı sıra: poster bildiri sunumları ve atölye çalışmaları şeklinde verimli ve üretken bir paylaşım ortamı oluşturulacaktır. Kabul edilen poster bildirilerin tam metni, sempozyum kitabında yayınlanacaktır. 
  
ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri ve Atölye özeti son gönderim tarihi :           6 Haziran 2016
Kabul edilen bildirilerin ilanı:                                10 Temmuz 2016
Bildirilerin tam metin gönderimi:                           15 Eylül 2016
 
BAŞVURU KURALLARI

Başvurular, sadece e-posta adresi (bilgi@engelsizkongre.org) üzerinden yapılabilecektir.

Davetli konuşmacılar dışında, poster bildiriler ve atölye önerileri için son özet gönderme tarihi, 6 Haziran 2016’dır.

Başvurular ve poster bildiri önerileri, Bilim Kurulumuz tarafından değerlendirilecektir. 

Başvuru sırasında, tercih edilen başvuru şekline göre (Atölye Çalışması Önerisi veya Poster Bildirisi) ilgili formun doldurulması gerekmektedir.

Bilim Kurulu, başvuru sayısına ve bildirinin özelliklerine göre, sözlü sunum yapılmasını önerebilir.

Birden fazla poster bildiri veya atölye önerisi gönderilmek istenildiğinde, her bir bildiri-atölye önerisi için e-posta sistemi üzerinden yeni bir başvuru yapılmalıdır.

Kabul edilen poster bildiriler ve atölye çalışmaları, 10 Temmuz 2016 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır.

Poster bildiri ve atölye çalışması öneri özetleri en fazla 250 kelimeden oluşmalı; öneride Türkçe ve İngilizce özet, çalışmanın başlığı, en fazla 5 anahtar sözcük (Türkçe ve İngilizce) ve yazarlara ilişkin bilgiler (isim, kurum, e-posta adresleri) yer almalıdır.

Atölye çalışması önerileri için web sitesindeki "Engelsizmir 2016 Kongresi Atölye Çalışması Öneri Formu" nun indirilmesi ve bu forma göre önerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Lütfen tablo içerisindeki bilgilere göre düzenleyeceğiniz Atölye Çalışma Önerisini de e-posta üzerinden gönderiniz.