Erişilebilirlik Butonu

Farkındalık Merkezi Hakkında

Engelli Farkındalık Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentimizde yaşayan hemşehrilerimize, engelli hemşehrilerimizin sorunlarına dikkat çekilerek bireysel ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sıkıntıları, engelleri tanıtmak, bunları yaşatarak, uygulayarak hissettirmek ve böylece farkındalık yaratarak, hemşehrilerimizi engellilik konusunda bilinçlendirmek için kurulmuştur.

Merkez hazırlık çalışmalarında Dünya uygulamaları da dikkate alınmış, İzmir için uygulanabilir modeller geliştirilip uygulama örnekleri gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Türkiye’de ve dünyada birçok ülkede toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal engeller nedeniyle kısıtlanmış olan engelli bireyler genellikle bağımlı bir yaşam sürdürmektedir.

Engellilik ve engelliler hakkında bilimsel olarak doğru bilgilere sahip olunmadığı gibi, engellilere yönelik tutumların olumsuz ve zarar verici olduğu farkedilmemektedir. Bu nedenle, olumsuz tutumların, önyargıların ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasına, tutum değiştirme programlarının oluşturulmasına ve bunların hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, birey ve toplum düzeyinde farkındalık geliştirilmesi için;

a) eğitim ortamlarında görev yapan personel, engelli olmayan çocuklar ve aileleri,

b) işverenler ve çalışanları,

c) engellilere hizmet veren kamu personeli,

d) engelli olmayan diğer bireyler

ile farklı engel gruplarının özellikleri ve yasal hakları ile ilgili bilgilendirmek, sorunlarına ilişkin empati geliştirmek, ayrımcı ve önyargılı olumsuz davranışlar/uygulamalara yönelik farkındalıklarını arttırmak amacıyla çalışmalar yapılması planlanmıştır.