Erişilebilirlik Butonu

Engelsizmir 2016 Kongresi

Metni Büyüt Metni Küçült
II. Uluslararası Katılımlı Engelsizmir 2016 Kongresi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Kongre Genel Bilgi
Kurullar
Kongre Programı
Davetli Konuşmacılar
Kongre Konuları Kabul Edilen Bildiriler
Kabul Edilen Atöyle Çalışmaları
Önemli Tarihler

Kongre kapsamında gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar:
Ortak Akıl Buluşması Toplantısı
Engelsiz Yaşam İçin Sağlıklı Spor Çalıştayı
​Engelsizmir Eğitim Çalıştayı
Engelsizmir İnovasyon Çalıştayı

Kongre kapsamında gerçekleştirilen Sanat Yarışmaları:
Karikatür Yarışması
Kısa Film Yarışması