Erişilebilirlik Butonu

Kırmızı Bayrak

Metni Büyüt Metni Küçült
KIRMIZI BAYRAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsizmir 2013 Kongresi sürecinin önemli çıktılarından biri 'engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilen kamuya açık faaliyet gösteren özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekânlar ile ulaşım araçlarına 'Kırmızı Bayrak' verilmesi çalışmasıdır. Türkiye ölçeğinde ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma ile engelli bireylerin erişimine uygun mekânların sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
Hangi koşullarda Kırmızı Bayrak verileceğinin kriterlerinin belirlenmesi, belirlenen kriterler doğrultusunda başvuru, kontrol ve değerlendirme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla Belediyemiz ilgili birimlerinden; İzmir Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği temsilcileri ile ortopedik, görme, işitme ve zihinsel engelliler ile ilgili faaliyet gösteren dernek temsilcilerinden oluşan “Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu” kurulmuş ve “Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Yönetmeliği” İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


KIRMIZI BAYRAK NASIL ALINIR ?
“Kırmızı Bayrak” almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı’na yazılı olarak başvuru yapılır.     
Kırmızı Bayrak Komisyonu, tespit yapmak üzere Denetleme Komitesi’ni komisyon üyeleri arasından belirler.                         
Denetleme Komitesi, hazırlanan tespit formları ile birlikte “Kırmızı Bayrak” almak isteyen kamuya açık faaliyet gösteren açık veya kapalı mekânlar ile ulaşım araçlarını yerinde denetler.                                                                                              
Denetleme Komitesi raporunu Kırmızı Bayrak Komisyonuna sunar.                                                                                          
Komisyon; tespit formunda aranan erişilebilirlik özeliklerinin niteliğine ve sayısına göre talebi yapan Kuruma “Kırmızı Bayrak” verilip verilmeyeceğine karar verir.                                                                                            
Olumlu verilen karar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayından sonra kesinleşir ve ilgili kuruma “Kırmızı Bayrak” verilir.


“KIRMIZI BAYRAK” TA YER ALAN YILDIZLAR NEYİ TEMSİL EDER?
(1) Yıldız; erişilebilirlik hususunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az %. 60’ını sağlamış,
(2) Yıldız; erişilebilirlik hususunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az %. 75’ini sağlamış,
(3) Yıldız ise erişilebilirlik hususunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az % 90’ını sağlamış olan kamuya açık faaliyet gösteren açık veya kapalı mekânlara ve ulaşım araçlarına verilen “Kırmızı Bayrak”ı temsil eder.